„Złota Rączka dla Seniora 70+”

Wymiana baterii, naprawa klamek, przymocowanie luster, obrazów, karniszy czy montaż żyrandola. To usterki, którymi zajmie się „złota rączka”, czyli Łukasz Król. Pilotażowy projekt adresowany do mieszkańców Kraśnika w wieku 70+ właśnie się rozpoczął.

Naprawą usterek w ramach projektu „Złota Rączka dla Seniora 70+” zajmie się Łukasz Król –  jeden z pracowników Spółdzielni Socjalnej Niebieski Młyn.

Burmistrz Kraśnika podpisał już umowę z zarządem spółdzielni. Projekt się rozpoczął, jego pilotaż potrwa do końca października. Wiadomo już, że będzie kontynuowany.

– Te pierwsze miesiące pozwolą nam wyrobić sobie pogląd na potrzeby mieszkańców – mówi Wojciech Wilk, burmistrz Kraśnika. – Działania na rzecz seniorów zostaną wpisane do Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i będziemy mogli wtedy ogłosić konkurs na całoroczną realizację projektu w 2020 r.

Na pomoc w nieskomplikowanych pracach technicznych mogą liczyć mieszkańcy miasta w wieku 70 lat i starsi, ze szczególnym uwzględnienie osób mieszkających samotnie lub z drugą starszą osobą w podobnym wieku.

– Chodzi o drobne naprawy nie wymagające specjalistycznej wiedzy i uprawnień, nie wymagające dużych nakładów finansowych na zakup materiałów i nie wymagające natychmiastowej interwencji – tłumaczy Daniel Niedziałek z Biura Burmistrza. – Chodzi również o naprawy, które nie są świadczone w ramach innych umów np. ze wspólnotą mieszkaniową czy administracją.

Przewidywany czas realizacji usługi przez kraśnicką „złotą rączkę” to ok. tygodnia.

– Seniorzy będą zgłaszać usterki telefonicznie bezpośrednio do koordynatora usług – wyjaśnia burmistrz Kraśnika. – Koordynator wypełnia formularz zgłoszenia oraz umawia termin naprawy z pracownikiem technicznym. W momencie wyczerpania miejsca na liście zgłoszonych do naprawy usterek, zostanie utworzona lista rezerwowa, na wypadek czyjejś rezygnacji.

W czasie trwania pilotażu senior będzie mógł skorzystać z pomocy tylko raz. Do 30 zł – to maksymalna kwota na zakup części niezbędnej do usunięcia usterki. W przypadku zakupu powyżej tej kwoty koszty ponosi senior.

Zgłoszenia usterek są przyjmowane pod numerem telefonu: 537-738-333, od poniedziałku do piątku w godz. 9-12. Pod tym samym numerem można potwierdzić tożsamość „złotej rączki”.

W czym pomoże Złota Rączka?
Wymiana baterii, naprawa klamek, naprawa zamków, regulacja drzwi i okien, przymocowanie luster, obrazów, karniszy, uchwytów; montaż żyrandola, naprawa spłuczki, naprawa cieknących kranów, udrażnianie zatkanych odpływów, naprawa lub wymiana gniazdka, wymiana żarówki, naprawa listew podłogowych, nasmarowanie skrzypiących drzwi.

ŹRÓDŁO: Dziennik Wschodni

Więcej o projekcie:

Zobacz wszystkie aktualności